Е. С. Ляпин,А.Я. Айзенштат,М.М. Песохин
Упражнения по теории групп. Учебное пособие. 2-е изд


Тематика книги Упражнения по теории групп. Учебное пособие. 2-е изд в различных интернет магазинах
Другие книги серии Учебники для вузов. Специальная литература

© 2017 books.iqbuy.ru