Поиск книг по лучшей цене!

Актуальная информация о наличии книг в крупных интернет-магазинах и сравнение цен.


 • Temple Grandin. Autism. Diagnoosimise alused ja suhtumine autistidesse
  Autism. Diagnoosimise alused ja suhtumine autistidesse
  Temple Grandin
  "Sõnal „autism” on ka praegusel ajal paljude inimeste jaoks kohutav tähendus: silme ette tulevad kõnetud, stereotüüpidega, karjuvad, kontaktivõimetud lapsed, ning enamik inimesi ei mõtle selle peale, milline saab olema nende laste tulevik. Samuti ei tea me veel siiani piisavalt põhjalikult autismispektri häirete põhjuste kohta. Selle raamatu autor Temple Grandin on ise autistlik inimene, kes on oma nõrkusi ja tugevusi tundma õppinud, nii et ta on elus hästi hakkama saanud: leidnud töö, lõpetanud ülikooli, saanud teadlaseks, ning ta on uurinud kogu elu autismi olemust ja põhjusi. Ta jagab selles raamatus soovitusi, kuidas keskenduda autismispektri häiretega laste tugevustele, kuidas toetada nende arengut, haridusteed ja kuidas leida neile töövõimalusi. Tema kogemuste kirjeldused ja mitmekesised soovitused on väga väärtuslikud kõikidele autistlike laste vanematele, aga ka kõigile spetsialistidele, kes töötavad nende lastega. Arvestades kõiki neid selle raamatu teemakäsitlusi, saaks ka meie haridussüsteem pakkuda autismispektri häirega lastele just neile sobivaimat õppimisvõimalust. Autorite nõuanded selle kohta, kuidas aidata autistlikel lastel elus toime tulla, on sedavõrd elulised ja realistlikud, et need võiks juhendmaterjalina kaasa anda kõikidele vanematele, kui nende laps saab autismispektri häirete diagnoosi. Mida rohkem me saame teada autistliku aju eripäradest ja sellest, kuidas kaasaegseid uuringuid ära kasutada, seda paremini suudame me leida nendele lastele paremaid võimalusi toimetulekuks. Temple Grandin on väga hea eeskuju kõikidele autismispektri häirega inimestele – tema elukäik näitab, mida on võimalik saavutada suure töö ja realistliku lähenemisega. Me kõik ju soovime autismispektri häirega lastele just samalaadset tulevikku – iseseisvat toimetulekut ja täisväärtuslikku elu – ning see raamat aitab meil selle poole püüelda.
 • Po Bronson. Kasvatamishirm. Värskemaid uuringuid laste kasvatamisest
  Kasvatamishirm. Värskemaid uuringuid laste kasvatamisest
  Po Bronson
  Mõiste “kasvatushirm”, nagu seda üldiselt kasutatakse, viitab paanikale (mis on vastsete lapsevanemate seas tavaline), et see müütiline teadmuse läte mingil põhjusel ei vallandugi. Raamatu keskne eeldus on, et paljud nüüdisaja ühiskonna lastekasvatusstrateegiad annavad tegelikult tagasilööke – kuna olulised teaduslikud teekäänakud on jäetud kahe silma vahele. Sellest tulenevad väärad eeldused laste arengu kohta on moonutanud lastekasvatamise tavasid, koolide õppekavasid ja sotsiaalpoliitikat. Käesoleva raamatu eesmärk ei ole häirekella lüüa, vaid õpetada meid lastest teistmoodi, sügavamalt ja selgemalt mõtlema. Raamatus käsitletud teemad on laiahaardelised, pühendatud võrdsetes osades aju ehitusele ja moraalsetele tõekspidamistele. Need seostuvad igas eas lastega, mudilastest teismelisteni. Autorid on pühendanud eraldi peatükid laste enesekindlusele, ööunele, valetamisele, rassistlikele hoiakutele, intelligentsusele, õdede-vendade konfliktile, teismeea mässule, enesekontrollile, agressioonile, tänulikkusele ja keeleoskuse omandamisele.
 • Юрий Можгинский. Агрессивность детей и подростков
  Агрессивность детей и подростков
  Юрий Можгинский
  Раздражительность, конфликтность, «непочтительное» отношение к старшим… Родители не всегда правильно реагируют на подобные проявления, не знают, как надо вести себя с агрессивным ребенком, куда обратиться за помощью. Особенно актуальна проблема оптимального совмещения методов воспитания с лечебным воздействием. В этой книге затрагиваются основные вопросы, возникающие в связи с проявлением агрессивности у ребенка, исследуется механизм агрессивного поведения, называются симптомы агрессии, ее мотивы и движущие силы, описываются ее ранние признаки, наиболее рациональные приемы терапии и профилактики.
 • Франческа Аппе. Введение в психологическую теорию аутизма
  Введение в психологическую теорию аутизма
  Франческа Аппе
  Книга известного английского ученого Франчески Аппе представляет собой обзор современных теорий аутизма. Автор анализирует концепции и основные линии исследований, в которых аутизм рассматривается на поведенческом, биологическом и когнитивном уровнях, что дает читателю возможность увидеть проблему в целом. Сложные современные идеи, многие из которых освещаются на русском языке впервые, описаны понятным и доходчивым языком. Книга для студентов и аспирантов, изучающих аутизм в его психологическом, медицинском, логопедическом и педагогическом аспектах, а также для всех, кто заинтересован в более глубоком понимании проблемы аутизма.
 • Дэниэл Дж. Сигел. Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего развития мозга вашего ребенка
  Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего развития мозга вашего ребенка
  Дэниэл Дж. Сигел
  Малыш устроил истерику в магазине? Дошкольник не хочет идти в детский сад? Школьник не умеет общаться со сверстниками? С какой бы проблемой ни столкнулись родители, новаторская книга видного ученого, специалиста в области детской и возрастной психологии Д. Дж. Сигела, написанная в соавторстве с экспертом по воспитанию Т. П. Брайсон, поможет ее решить. Впервые плохое поведение детей и их капризы объясняются определенными этапами «роста» мозга, что существенно облегчает понимание ситуации. С учетом этого факта в книге представлены 12 революционных стратегий воспитания, а также эмоционального и интеллектуального развития ребенка. Но самое интересное – с помощью книги родители смогут просто и доступно объяснить детям, как работает мозг, благодаря чему даже совсем маленькие смогут лучше понимать себя и контролировать свое поведение.
 • Отсутствует. Детская практическая психология в кратком изложении. Учебно-методическое пособие
  Детская практическая психология в кратком изложении. Учебно-методическое пособие
  Отсутствует
  В учебно-методическом пособии раскрываются основные аспекты профессиональной деятельности практического психолога дошкольного образовательного учреждения. Рассматриваются общие вопросы организации и содержания основных видов деятельности практического психолога: просвещения, профилактики, диагностики, коррекционной и развивающей деятельности, консультирования. Пособие содержит вопросы и задания для обсуждения по каждой теме и общие контрольные вопросы, тематику семинарских и лабораторных занятий, а также практикум по учебной дисциплине «Детская практическая психология». Для студентов, аспирантов и преподавателей психолого-педагогических факультетов вузов, а также практикующих педагогов-психологов, работающих в сфере дошкольного образования.
 • Екатерина Мурашова. Дети-тюфяки и дети-катастрофы
  Дети-тюфяки и дети-катастрофы
  Екатерина Мурашова
  Ученые давно спорят о том, существует ли СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) на самом деле. В книге Екатерины Вадимовны Мурашовой представ-лен взгляд практикующего психолога на этот вопрос. Большой опыт работы в детской районной поликлинике дает ей ценный материал для наблюдений. А выводы, которые она делает, помогут лучше понять проблему и пути ее решения.
 • Алевтина Луговская. Если малышу трудно подружиться
  Если малышу трудно подружиться
  Алевтина Луговская
  Рано или поздно в каждой семье возникает проблема взаимоотношений ребенка с другими детьми. Малыш живет в семье, но наступает время, когда он начинает общаться с более широким кругом людей. Зачастую дети, даже очень развитые, не имеющие отклонений в психическом и физическом развитии, испытывают определенные трудности, вступая в новый этап общения. Так как же помочь ребенку приобрести коммуникабельность, что для этого нужно предпринять? В чем заключаются проблема, связанная с поиском друга, каковы причины, делающие этот поиск затруднительным? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в данной книге. Рекомендации и советы вам, дорогие родители, дает практикующий детский психиатр Алевтина Луговская.
 • Алевтина Луговская. Если малыш боится
  Если малыш боится
  Алевтина Луговская
  Если у вас маленький ребенок, значит, вы можете столкнуться с такой серьезной проблемой, как детские страхи. О причинах возникновения детских страхов и ночных кошмаров и о том, как избавиться от этих явлений, не травмируя психику малыша рассказывается в этой книге. Способы устранения причин страха вовсе не требуют от родителей какой-либо специальной подготовки, главное – это любовь, терпение и внимание к ребенку. А конкретные рекомендации и добрые советы будут даны вам детским психиатором Алевтиной Луговской.
 • Алевтина Луговская. Если ваш малыш замкнут
  Если ваш малыш замкнут
  Алевтина Луговская
  В вашей семье растет малыш. Еще совсем недавно вы радовались каждой перемене, происходящей с ним: вот он в первый раз улыбнулся, сделал первый шаг, сказал первое слово... Но проходят месяцы, годы, ваш малыш подрастает, и вы замечаете в его поведении такие перемены, которые вас совсем не радуют. Кажется, еще только вчера он бежал к вам, чтобы прошептать на ухо какой-то секрет, показать, какой замечательный рисунок он нарисовал, а теперь стал замыкаться в себе, мало с вами разговаривает, перестал делиться своими маленькими радостями, тревогами... Вы не можете понять этой перемены в его поведении? Давайте попробуем разобраться вместе. Эта книга поможет вам не только определить причину замкнутости вашего малыша, но и поможет преодолеть ее и воспитать уважающего себя и других людей человека.
 • Наталия Александровна Богачкина. Застенчивый малыш
  Застенчивый малыш
  Наталия Александровна Богачкина
  Работа с застенчивыми детьми постоянно остается актуальной. Научить ребенка властвовать над эмоциями, почувствовать себя уверенно поможет родителям, воспитателям, учителям эта книга. В книгу включены тесты, игры и упражнения, ориентированные на особенности застенчивых детей. Книга издавалась в издательстве «Академия развития» под названием «Как преодолеть детскую застенчивость».
 • Александра Юрьевна Юсупова. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей
  Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей
  Александра Юрьевна Юсупова
  Книга посвящена актуальной проблеме коррекционной педагогики – интеграции детей с ограниченными возможностями в общество здоровых детей. Прослеживаются пути развития идеи интегрированного обучения и воспитания в историческом масштабе: представлены как отечественные, так и зарубежные разработки в сфере реабилитации развития и интеграции. В основной части показаны виды, методы, способы организации подобной работы на примере Мюнхенского детского центра (Германия), где впервые на практике была осуществлена идея совместного обучения и воспитания детей с различными образовательными возможностями. В этой концепции, автором которой является выдающийся немецкий педиатр и педагог Т. Хелльбрюгге, большое внимание уделяется работе с родителями. В качестве педагогической базы выступает педагогика М. Монтессори. Книга адресована специалистам, работающим в области коррекционной и интеграционной педагогики, и всем заинтересованным лицам, в том числе родителям.
 • Ольга Маховская. Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить
  Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить
  Ольга Маховская
  Опытный психолог Ольга Маховская дает конкретные советы родителям на самые острые темы. Как говорить с ребенком о жизни, сексе, опасностях, разводе? Как научить его отвечать «нет» незнакомцам и «да» школьным урокам? Методика Ольги Маховской поможет подготовить вашего ребенка к реальной жизни и действительно защитит его от опасностей.
 • Виктория Исаева. Как научиться понимать своего ребенка: 27 простых правил
  Как научиться понимать своего ребенка: 27 простых правил
  Виктория Исаева
  Ваш ребенок растет и задает много вопросов. Однако вопросы возникают и у вас. Почему он плачет без видимой причины? Почему отказывается есть? Почему не хочет ходить в школу? Почему в старших классах он делает все назло? Непонимания и конфликтов можно легко избежать, если проявить немного терпения и вооружиться необходимой информацией из этой книги. 27 простых правил помогут вам по-настоящему понять своего ребенка, научиться радостному и бесконфликтному общению. Книга предназначена для родителей детей от 0 до 16 лет.
 • В. М. Холмогорова. Конфликтные дети
  Конфликтные дети
  В. М. Холмогорова
  Книга посвящена проблеме зарождения и развития межличностных отношений между детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Она содержит описание диагностических методик, позволяющих определить особенности детских взаимоотношений. Особое внимание уделяется проблемным формам отношения к сверстникам – агрессивности, застенчивости, обидчивости и пр. Подробно описана система игр, направленных на формирование доброжелательного климата в детском коллективе. Цель книги – помочь педагогам, психологам и родителям понять особенности детских взаимоотношений, выявить возможные отклонения в развитии личности ребенка и найти решение проблем, возникающих в воспитании детей.
 • Екатерина Мурашова. Лечить или любить?
  Лечить или любить?
  Екатерина Мурашова
  Екатерина Мурашова работает семейным психологом в обычной детской поликлинике. К ней обращаются с самыми разными проблемами: детской зависти и ревности, агрессивности и застенчивости, гиперактивности и неумения за себя постоять. Книга «Лечить или любить?» составлена из эссе, публиковавшихся в популярном электронном журнале «Сноб» и вызвавших живой читательский отклик. В легком и увлекательном стиле, без всякого морализаторства Екатерина Мурашова рассказывает о буднях детского психолога. Неразрешимые, казалось бы, ситуации разрешаются на наших глазах, а неуправляемые капризные создания становятся обыкновенными детьми.
 • Екатерина Мурашова. Любить или воспитывать?
  Любить или воспитывать?
  Екатерина Мурашова
  Очень серьезный папа учится весело играть с маленькими детьми. Мать семейства избавляется от многолетних страхов и налаживает дружеские отношения со свекровью. Братья перестают ссориться и соперничать за мамину любовь. А молчаливый подросток впервые по душам говорит со своим молчаливым отцом. «Любить или воспитывать?» – истории из практики детского психолога и популярного колумниста журнала «Сноб» Екатерины Мурашовой («Ваш непонятный ребёнок», «Лечить или любить?»), обладающей даром поправлять семейное здоровье не только на приеме, но и с помощью книг. Екатерина Мурашова трижды номинирована на премию Астрид Линдгрен. Новая книга поможет читателям разобраться в отношениях с близкими людьми и если не найти моментально решение проблемы, то, по меньшей мере, правильно поставить вопрос: что не так? А это, согласитесь, уже немало.
 • Игорь Кон. Мальчик – отец мужчины
  Мальчик – отец мужчины
  Игорь Кон
  Новая работа Игоря Кона развивает идеи, изложенные в его бестселлере «Мужчина в меняющемся мире». В конце XX в. человечество неожиданно обнаружило, что самым слабым звеном современного воспитания являются мальчики: они больше болеют, хуже учатся, чаще совершают преступления и рискованные поступки. Какова природа мальчишества как социокультурного явления? От чего зависят присущие или приписываемые мальчикам свойства? Всегда ли они одинаковы? Каково реальное положение мальчика в современной семье, школе и социуме? Каким он видит себя и свое тело? Как формируются и реализуются мальчишеские представления о мужественности? Каково приходится мальчикам, которые не могут или не хотят соответствовать предлагаемому нормативному канону? В каком направлении развивается современная гендерная педагогика? Обобщая данные мировых междисциплинарных исследований, ученый не дает педагогических рецептов, но его книга необходима каждому, кто готов думать над этими вопросами.
 • Игорь Кон. Мальчик – отец мужчины
  Мальчик – отец мужчины
  Игорь Кон
  В конце ХХ в. человечество неожиданно обнаружило, что самым слабым звеном современного воспитания являются мальчики: они больше болеют, хуже учатся, чаще совершают преступления и рискованные поступки. Какова природа мальчишества как социокультурного явления? От чего зависят присущие или приписываемые мальчикам свойства? Всегда ли они одинаковы? Каково реальное положение мальчика в современной семье, школе и социуме? Каким он видит себя и свое тело? Как формируются и реализуются мальчишеские представления о мужественности? Каково приходится мальчикам, которые не могут или не хотят соответствовать предлагаемому нормативному канону? В каком направлении развивается современная гендерная педагогика? Обобщая данные мировых междисциплинарных исследований, ученый не дает педагогических рецептов, но его книга необходима каждому, кто готов думать над этими вопросами.
 • Игорь Павлов. Настольная книга родителей
  Настольная книга родителей
  Игорь Павлов
  Как воспитывают детей мамы? А папы? Конечно, по-разному! Жаль, что в книгах по воспитанию об этом частенько забывают. Но наконец появилась книга, которая рассказывает об особенностях маминого и папиного воспитания. Эта книга состоит из двух частей: маминой и папиной. Читать можно по очереди, вместе и даже вслух. Главное – обязательно обсудить прочитанное и выбрать именно те методики и рекомендации, которые органично подойдут для вашей семьи!

© 2007-2019 books.iqbuy.ru 18+